Uw browser versie is niet langer ondersteund door Nationale Loterij!

Om Nationale Loterij en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Welkom!

In 2020 heeft de Nationale Loterij, dankzij al haar spelers, een bedrag van 200.000.000 euro kunnen herinvesteren ten gunste van talloze verenigingen en maatschappelijke initiatieven van humanitaire, sociale, sportieve, culturele en wetenschappelijke aard.

Of het nu gaat om de steun aan kleine, middelgrote of grote projecten, alle subsidiegelden die de Nationale Loterij toekent, zijn gericht op het algemene materiële en geestelijke welzijn van de Belgische bevolking. De verenigingen die de Nationale Loterij op die manier subsidieert, zijn talrijk en zijn verspreid over het volledige Belgische grondgebied.

Inderdaad, de Nationale Loterij is veel meer dan alleen maar spelen!

 

Om eventueel ook te kunnen rekenen op subsidies van de Nationale Loterij, moet je in eerste instantie een dossier indienen.
 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een subsidie aanvraag te kunnen indienen?

  • Je moet een Belgisch publiekrechtelijk of privaatrechtelijk rechtspersoon zijn, en je moet handelen zonder winstoogmerk.
  • Op het moment waarop je je dossier indient, moet je de bovengenoemde rechtspersoonlijkheid minstens één jaar bezitten, en moet je bovendien de gegevens van een volledig boekjaar kunnen voorleggen.
  • Je moet uw aanvraag indienen uiterlijk vier maanden vóór het begin van je project.

 

Hierna volgt enige informatie alvorens je je aanvraag indient

  • Deze website wil het selectieproces optimaliseren door je bij de beschrijving van je dossier te helpen aan de hand van een reeks van op voorhand geformatteerde formulieren.
  • Je aanvraag wordt om de paar seconden automatisch opgeslagen. Je hoeft het hele proces dus niet in één keer af te werken; je kunt je werkzaamheden onderbreken en op een later tijdstip zonder problemen voortzetten.
  • Lees je dossier aandachtig na alvorens je het indient! De selectieprocedure wordt immers gestart zodra je je dossier hebt ingediend.
  • Bereid eventueel een bondige of gedetailleerde voorstelling van je project, ter aanvulling van de gegevens die je in het aanvraagformulier hebt ingevoerd.


Veel succes!